Koja verzija je najprimjerenija?

S obzirom da DataLab PANTHEON postoji u sedam verzija, moramo odluiti koja verzija je najprimjerenija za zahtjeve vaeg poslovanja.

  GE* RT RE LT SE ME MF
Samostalni poduzetnici 
- s malim opsegom poslovanja            
- s vlastitim računovodstvom            
- potreba za detaljnom analitikom podataka            
Trgovine
- male, bez računovodstva            
- bez dislocirane jedinice          
- dislocirane jedinice          
- više blagajni          
Trgovaka i distributerska poduzeća
- bez računovodstva            
- s vlastitim računovodstvom            
- potreba za detaljnom analitikom podataka            
Usluna poduzeća
- bez računovodstva            
- s vlastitim računovodstvom            
- potreba za detaljnom analitikom podataka            
Proizvodna poduzeća 
- mala proizvodna poduzeća            
- bez planiranja, analitika potrebna            
- planiranje proizvodnje            
Javna poduzeća* 
- evidencijsko knjiženje            
- ispis posebne platne liste            
- uvažavanje šifri vrsta isplata            

* - trenutno dostupno samo u slovenskoj lokalizaciji